logo

Spółka NeoFutura Energy to kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w inwestycjach, konsultingu ochrony środowiska i innowacji energetycznych.

Oferujemy wsparcie ekspertów w następujących obszarach:

Efektywność energetyczna

Odnawialne źródła energii

Gospodarka odpadami

Audyty energetyczne

Pozyskiwanie finansowania inwestycji ze środków UE i krajowych

Kontakt:
NeoFutura Energy Sp. z o.o. z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 94, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000501535, NIP 6263014787, kapitał zakładowy 5 000 PLN
E mail: biuro@neofutura.eu
Adres korespondencyjny:
41-800 Zabrze ul. Roosevelta 118 lok.207